Đầu tuần cùng “Bố Già” Trấn Thành và NSƯT Việt Anh : mới mua mắt kiếng hịn

Trấn Thành Làm việc chuyên nghiệp, dui dẻ. Mà láng mịn đẹp hơn trên tidi nhiều quá.