Hình Ảnh và Âm Thanh 3 Studio A, B, C

STUDIO A, B, C

Những Trải Nghiệm Thu Âm Sản Xuất   Tại Studio  A , B, C… Nơi Những Nghệ Sỹ : Phan Mạnh Quỳnh, Lưu Ánh Loan, Trấn Thành, Thành Lộc, Việt Anh, Thảo Trang, Tâm Thảo, Erik, Dương Hồng Loan, Lưu Ánh Loan…

 

 

Studio

trải nghiệm thu âm ca hát ...nơi những nghệ sỹ : Chí tàì, nguyễn phi hùng,hứa minh đạt...
Hình ảnh studio c

TRẢI NGHIỆM THU ÂM CA HÁT ...NƠI NHỮNG NGHỆ SỸ : ERIC, TRÁC THUÝ MIÊU, MISS HƠ NIÊN, XUÂN HINH, HUY KHÁNH, LÊ DƯƠNG BẢO LÂM.
HÌNH ẢNH STUDIO B

TRẢI NGHIỆM THU ÂM CA HÁT ...NƠI NHỮNG NGHỆ SỸ : Phan Mạnh Quỳnh,Lưu Ánh Loan, Trấn Thành, Thành Lộc, Diệu Hiền, Thuỵ Long...
HÌNH ẢNH STUDIO a

.
.
.
.